Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Nam Sang

Thi công hạng mục xây dựng nhà xưởng

Chủ đầu tư: Chú Hồng

Đơn vị thi công: Công ty xây dựng Nam Sang

Địa chỉ: Khu công nghiệp quận 9

Năm hoàn thành: 7/2017
 

 

 

Công trình khác